Loda Consulting
+352 621 293 140dirk@loda-consult.net

Vermogensbeheer

Vermogensbeheer

Het vermogensbeheer evolueert meer en meer naar het concept « Family Office ».

Een persoonlijke en diepgaande relatie met de klant is hier primordiaal. De oprichter van LODA Consulting heeft bij het begeleiden van zijn klanten in de verschillende aspecten van het beheer van het vermogen altijd veel aandacht besteed aan discretie en vertrouwen. Dit specifieke beheer bestaat uit verschillende domeinen:

Beheer/advies ivm beleggingen

LODA Consulting zal u bijstaan in het selecteren van een hoogstaande financiele instelling of vermogensbeheerder, om uiteindelijk uw effectendossier te openen. 

Wij maken samen een analyse van uw huidige financiele situatie, vertrekpunt voor het opstellen van uw persoonlijk financieel plan, rekening houdend met uw toekomstige behoeften.

Successieplanning

Een successieplanning heeft als doel de overdracht van uw vermogen efficient te organiseren.
 Een weldoordachte successieplanning verlicht niet enkel de fiscale druk, maar anticipeert en verminderd ook bepaalde kosten. Bovendien wordt het familiaal evenwicht in stand gehouden.

LODA Consulting doet beroep op onafhankelijke experten om uw huidige vermogenssituatie te analyseren en de meest aangewezen strategie te bepalen, rekening houdend met uw tevredenheid en bescherming van uw belangen.

Maar ook...

  • Het opmaken van vermogensvennootschappen, immobiliënvennootschappen, stichtingen enz.;
  • Bijstand aan de erfgenamen ;
  • Elke andere vermogensbijstand

 

Via de « Family Office » heeft u toegang tot de beste vermogensexperten waaronder fiscalisten, notarissen, advocaten, boekhouders, enz..

LODA Consulting gaat de tussenkomst van deze experten in uw belang coördineren. Samen gaan we de specialist contacteren die het best geplaatst is om uw unieke en persoonlijke situatie te analyseren.

Aan het laden ...

Deze site maakt gebruik van cookies voor optimalisatie en continue verbetering. U kunt ervoor kiezen om deze cookies te accepteren of te weigeren. Meer informatie...

Gebruik van cookies op deze site

Wat zijn cookies en waarvoor worden ze gebruikt?

Een cookie is een klein gegevens- of tekstbestand dat door websites op uw computer wordt geplaatst. Er zijn verschillende soorten cookies, bijvoorbeeld technische cookies die worden gebruikt om de taal van de website in te stellen, sessiecookies (ook wel tijdelijke cookies genoemd) en tracking cookies die worden geplaatst om de website te optimaliseren in functie van uw gedrag.

Wij willen u zo goed mogelijk informeren over de Europese wetgeving met betrekking tot de cookies die wij gebruiken. Cookies helpen ons om uw bezoek aan onze website te optimaliseren, technische keuzes te onthouden (bv. een taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en u meer relevante diensten en aanbiedingen voor te stellen. De cookies die we gebruiken zijn veilig en helpen ons onder andere om eventuele fouten te identificeren. De cookies kunnen informatie opslaan die direct op u betrekking heeft.

Als u deze website wilt bezoeken, raden wij u aan de cookies te accepteren.

Gebruikte cookies

Het gebruik van cookies op deze site houdt voornamelijk verband met technische en statistische behoeften. Dit is een lijst van de belangrijkste cookies die op deze site worden gebruikt:

PHPSESSID = Dit is een technische cookie waarmee het applicatieframework van de site tijdens een sessie gegevens kan opslaan. Deze cookie wordt gebruikt om het verlies van gegevens tussen de verschillende pagina's van de site te voorkomen. Deze cookie wordt niet gebruikt voor identificatiedoeleinden en wordt normaal automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Google-services = meer informatie over de cookies die door Google worden gebruikt vindt u in de documentatie van Google.

Uw gegevens

In het algemeen, in overeenstemming met artikel 25 van de gewijzigde wet van 2 augustus 2002 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, hebt u recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van uw gegevens.

Om uw rechten uit te oefenen, hoeft u alleen maar per e-mail of per post contact met ons op te nemen, met vermelding van uw naam, voornaam en e-mailadres.