Loda Consulting
+352 621 293 140dirk@loda-consult.net

Vermogensbeheer

Vermogensbeheer

Het vermogensbeheer evolueert meer en meer naar het concept « Family Office ».

Een persoonlijke en diepgaande relatie met de klant is hier primordiaal. De oprichter van LODA Consulting heeft bij het begeleiden van zijn klanten in de verschillende aspecten van het beheer van het vermogen altijd veel aandacht besteed aan discretie en vertrouwen. Dit specifieke beheer bestaat uit verschillende domeinen:

Beheer/advies ivm beleggingen

LODA Consulting zal u bijstaan in het selecteren van een hoogstaande financiele instelling of vermogensbeheerder, om uiteindelijk uw effectendossier te openen. 

Wij maken samen een analyse van uw huidige financiele situatie, vertrekpunt voor het opstellen van uw persoonlijk financieel plan, rekening houdend met uw toekomstige behoeften.

Successieplanning

Een successieplanning heeft als doel de overdracht van uw vermogen efficient te organiseren.
 Een weldoordachte successieplanning verlicht niet enkel de fiscale druk, maar anticipeert en verminderd ook bepaalde kosten. Bovendien wordt het familiaal evenwicht in stand gehouden.

LODA Consulting doet beroep op onafhankelijke experten om uw huidige vermogenssituatie te analyseren en de meest aangewezen strategie te bepalen, rekening houdend met uw tevredenheid en bescherming van uw belangen.

Maar ook...

  • Het opmaken van vermogensvennootschappen, immobiliënvennootschappen, stichtingen enz.;
  • Bijstand aan de erfgenamen ;
  • Elke andere vermogensbijstand

 

Via de « Family Office » heeft u toegang tot de beste vermogensexperten waaronder fiscalisten, notarissen, advocaten, boekhouders, enz..

LODA Consulting gaat de tussenkomst van deze experten in uw belang coördineren. Samen gaan we de specialist contacteren die het best geplaatst is om uw unieke en persoonlijke situatie te analyseren.

Aan het laden ...