Loda Consulting
+352 621 293 140dirk@loda-consult.net

Veiligheid

Veiligheid

Om de veiligheid te waarborgen, stelt LODA Consulting alles in het werk om een maximale bescherming te organiseren voor uw bezittingen. Onderstaande elementen dragen bij tot deze bescherming :

  • Een selectie van partners die een sterke financiele basis kunnen voorleggen, die een uitstekende reputatie bezitten en die een hoogstaande dienstverlening garanderen gebaseerd op prestaties uit het verleden.
  • Uw tegoeden worden rechtstreeks ondergebracht op een rekening op uw naam in de financiele instelling die wij samen hebben geselecteerd. 
  • Het verdelen van uw tegoeden over verschillende financiele instellingen om de risico's te verdelen en daardoor het globaal risico te verminderen.
  • Enkel u heeft handtekeningbevoegdheid op uw rekeningen. Elke transactie moet met uw handtekening gevalideerd worden: LODA Consulting aanvaardt nooit een volmacht.
Aan het laden ...

Deze site maakt gebruik van cookies voor optimalisatie en continue verbetering. U kunt ervoor kiezen om deze cookies te accepteren of te weigeren. Meer informatie...

Gebruik van cookies op deze site

Wat zijn cookies en waarvoor worden ze gebruikt?

Een cookie is een klein gegevens- of tekstbestand dat door websites op uw computer wordt geplaatst. Er zijn verschillende soorten cookies, bijvoorbeeld technische cookies die worden gebruikt om de taal van de website in te stellen, sessiecookies (ook wel tijdelijke cookies genoemd) en tracking cookies die worden geplaatst om de website te optimaliseren in functie van uw gedrag.

Wij willen u zo goed mogelijk informeren over de Europese wetgeving met betrekking tot de cookies die wij gebruiken. Cookies helpen ons om uw bezoek aan onze website te optimaliseren, technische keuzes te onthouden (bv. een taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en u meer relevante diensten en aanbiedingen voor te stellen. De cookies die we gebruiken zijn veilig en helpen ons onder andere om eventuele fouten te identificeren. De cookies kunnen informatie opslaan die direct op u betrekking heeft.

Als u deze website wilt bezoeken, raden wij u aan de cookies te accepteren.

Gebruikte cookies

Het gebruik van cookies op deze site houdt voornamelijk verband met technische en statistische behoeften. Dit is een lijst van de belangrijkste cookies die op deze site worden gebruikt:

PHPSESSID = Dit is een technische cookie waarmee het applicatieframework van de site tijdens een sessie gegevens kan opslaan. Deze cookie wordt gebruikt om het verlies van gegevens tussen de verschillende pagina's van de site te voorkomen. Deze cookie wordt niet gebruikt voor identificatiedoeleinden en wordt normaal automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Google-services = meer informatie over de cookies die door Google worden gebruikt vindt u in de documentatie van Google.

Uw gegevens

In het algemeen, in overeenstemming met artikel 25 van de gewijzigde wet van 2 augustus 2002 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, hebt u recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van uw gegevens.

Om uw rechten uit te oefenen, hoeft u alleen maar per e-mail of per post contact met ons op te nemen, met vermelding van uw naam, voornaam en e-mailadres.